In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij als financieel adviseur omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Bij een verzekering, hypotheek of krediet leggen wij de volgende gegevens vast:

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Bij een verzekering, hypotheek of krediet

Wij gebruiken uw gegevens om de overeenkomst/bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

Indien u op zoek bent naar een financieel product, dan leggen wij ook gegevens vast:

Beveiliging en bewaartermijn
Wij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons onder vermelding van uw naam en adres. In beginsel reageren wij binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Uw financieel adviseur neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Privacy verklaring: makelaardij

Meer weten?

Stuur een Whatsapp naar John Pieters

Telefoon: 0223-668181

Contact formulier

Deel deze pagina via:

MakelaarJulianadorp.nl   MakelaarJulianadorp.nl   MakelaarJulianadorp.nl